Catherine Tingaeva

艺术家 Catherine Tingaeva

圣彼得堡
关于作者
从2004年到2009年,她就读于萨兰斯克艺术学校。 F.V.Sychkova.从2010年到2017年,她就读于艺术学院。 列宾从2012到2017,她在V.V.Zagonek的指导下在画架绘画工作室学习。